Category Archives: Nieuws

Vacature turntrain(st)er 2e en 3e divisie

Voor onze A-selectie zoeken wij een enthousiaste gediplomeerde turntrain(st)er voor c.a. 6 uur per week op drie verschillende dagen. Daarnaast is beschikbaarheid op zaterdagen een must tijdens de wedstrijden.

Heeft u interesse? Of wilt u nadere informatie? Stuur een mail naar info@gv-hercules.nl.

Turnpakjes te koop tijdens Clubdag

Tijdens de Clubdag staat mevrouw Hazelaar met een kraam voor de verkoop van (nieuwe) turnpakjes.

Daarnaast is het mogelijk 2e hands pakjes aan te bieden, dan wel te kopen. Mirella Schwarte zal dit begeleiden.

Heb je een pakje te verkopen? Doe Mirella even een berichtje via de mail.

Clubdag 23 juni 2018, programma

Op zaterdag 23 juni organiseert GV Hercules een Clubdag in de PWA sporthal te Epe.

Het programma ziet er als volgt uit:

Ochtend

  • Vanaf 10.15 vindt er een recreanten en pre-instap turnwedstrijd plaats. Warming up is om 10.00 uur.
  • Alle meiden zullen hun oefening laten zien op de onderdelen vloer, balk, brug en sprong.
  • Een jury zal hun verrichtingen beoordelen. Aan het eind van de ochtend vindt de prijsuitreiking plaats

Bekijk hier het wedstrijdboekje clubdag 2018 met informatie over de deelnemers, onderdelen en tijden.

Na de prijsuitreiking nodigen we de deelneemsters uit om een broodje knakworst te blijven eten en houden we een kleurwedstrijd. Daarna kunnen ze meedoen aan de instuif.

Middag

In de middag vanaf 14.30 uur zijn er demonstraties door de free-running, kidsaerobic, g-gym, turnselectie en recreanten turnsters.

Vervolgens is er een instuif voor iedereen die graag kennis wil komen maken met de verschillende disciplines van onze vereniging van jong tot oud. Er komt een kei-gave freerunning set-up, waanzinnig om uit te proberen!

De toegang is gratis.

Turnpakjes
Mevrouw Hazelaar staat met een kraam voor de verkoop van turnpakjes. Daarnaast is het mogelijk 2e hands pakjes aan te bieden, dan wel te kopen. Mirella Schwarte zal dit begeleiden. Heb je een pakje te verkopen? Doe Mirella even een berichtje via de mail.

Wedstrijdboekje clubwedstrijd 23 juni

Zaterdag 23 juni is de Clubdag van GV Hercules in de PWA-hal te Epe. In de ochtend zijn er wedstrijden voor de recreanten turnsters en pre-instapsters.

  • Warming up is om 10.00 uur, de wedstrijden starten 10.15 uur.
  • Alle meiden zullen hun oefening laten zien op de onderdelen vloer, balk, brug en sprong.
  • Een jury zal hun verrichtingen beoordelen.

Bekijk wedstrijdboekje clubdag 2018

In de middag zijn er demonstraties door de free-running, kidsaerobic, g-gym, turnselectie en recreanten turnsters. Ook is er een instuif. De tijden volgen.

De toegang is gratis.

Nieuwe privacywet

Er wordt binnen het bestuur van GV Hercules gewerkt om te voldoen aan de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 in gaat.

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. Bedrijven en organisaties, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van bedrijven om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Het is een inspanningswet zoals je wellicht kent van de Arbowet (inclusief BHV-regelgeving).

Bekijk deze pagina voor meer informatie.

Meivakantie gewijzigd!

De meivakantie loopt van vrijdag 27 april t/m zondag 12 mei.

(i.t.t. eerder bericht 23 april t/m 6 mei)

 

Turnkamp voor jongens en meisjes

SportstarZ is het officiële internationale KNGU Gymnastics Camp voor jongens en meisjes van 8 t/m 18 jaar. Wil jij als wedstrijd gymnast het allerbeste uit jezelf halen én een onvergetelijke vakantieweek beleven met andere turn(st)ers? Dan zit je helemaal goed bij SportstarZ.

Amsterdam | Rotterdam | Nijmegen |Brugge

SportstarZ staat voor kwaliteit. De SportstarZ sportaccommodaties horen bij de meest geavanceerde sportcentra van de Benelux. Amsterdam staat als vertrouwd adres ook in 2019 weer op het programma. Nieuw voor komend jaar zijn onze top-locaties in Rotterdam, Nijmegen en Brugge. Daarmee hebben we een mooie spreiding over de Benelux.

Zijn de vakantieplannen voor 2019 al gemaakt?

In januari krijgen we altijd veel aanmeldingen. Dat betekent dat sommige kampen op dit moment dus ook snel vol raken. Voorkom teleurstellingen en schrijf je op tijd in voor de kampweek van jouw keuze.

Meer informatie

 

Algemene Ledenvergadering 21 februari 2019

Op 21 februari 2019 vindt de algemene ledenvergadering plaats. Leden zijn van harte welkom deze te bezoeken.

Plaats           : de Buurthoeve, Wachtelenbergweg 19 te Epe

Inloop vanaf         : 20.00 uur

Aanvang vanaf         : 20.15 uur

De Agenda is als volgt:

1. Opening/ vaststelling agenda.
Mevrouw de Vries-Hekman zal als voorzitter een inleiding geven.

2. Notulen ledenvergadering 21-02-2018.

3. Ingekomen stukken.

4. Verslag Penningmeester.

    • Verslag kascontrole 2017-2018
    • Kascontrole 2018-2019

5. Voorstel contributieverhoging.

6. Bestuursverkiezingen.
Er is een vacature voor een bestuursfunctie binnen het bestuur van Hercules. Degene die zich aanmelden om beschikbaar te willen stellen voor een bestuursfunctie worden geacht dit tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de vergadering te doen bij de voorzitter, Mevr. A de Vries-Hekman, Dellenweg 73, 8161 AJ te Epe of per mail: astridhekman@gmail.com. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een motivatie en een verklaring van acceptatie bij verkiezing tot bestuurslid. Dit alles conform de statuten en reglementen van de vereniging.

7. Pauze

8. Lopend seizoen

9. Seizoen 2019/2020

10. Rondvraag

11. Sluiting

Hopend u te ontmoeten op onze ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Astrid de Vries-Hekman (Voorzitter)
Laura Poulissen (Secretariaat)
Cees Beekhuis (Penningmeester)

Oproep collectanten voor Fonds Gehandicaptensport

Van 1 aprilt tot en met 7 april 2018 vindt de collecteweek van Fonds Gehandicaptensport plaats. Voor deze collecte zijn wij op zoek naar collectanten.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in voor alle sporters met een zintuiglijke-, verstandelijke- en/of lichamelijke handicap. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Doel van de collecte is om zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Veelal zijn kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie noodzakelijk, denk aan tilliften, sportrolstoelen, of aangepast sanitair. Ook is er vaak extra begeleiding en/of speciaal vervoer nodig.

Daarom vragen wij jouw hulp tijdens de collecteweek in Epe. Je kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur je wilt lopen. Samen lopen met iemand maakt het altijd leuker en zorgt tevens voor de dagelijkse beweging!

Je kunt je opgeven bij de collecteorganisator en onze trainer G-gym Ruurd Kingma,tel. 06-29267836.

FGS_A4_WordCollectant_2018