GALM

GALM, een sportstimuleringsstrategie voor senioren, staat voor; Groninger Actief Leven Model. GALM onderscheidt zich van andere bewegingsstimuleringsstrategieën door:

  • Zich specifiek te richten op sportief niet actieve senioren (50-65 jaar)
  • Aan te haken bij de specifieke wensen van de doelgroep
  • De deelnemers langdurig te begeleiden en te stimuleren
  • Het (her)winnen van plezier in sportieve activiteiten centraal te stellen

GALM is een programma om ouderen die onvoldoende lichamelijk actief zijn meer te laten bewegen. Het is een laagdrempelige aanpak waarbij ouderen persoonlijk worden benaderd om aan een beweegprogramma deel te nemen. In het programma ligt de nadruk op plezier in bewegen, het kennismaken met uiteenlopende vormen van bewegen, het bevorderen van de fysieke fitheid en het in contact komen met leeftijdsgenoten uit de eigen buurt. Het voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen hebben we daarbij als uitgangspunt genomen.

Het groepsprogramma bestaat uit een wekelijkse beweegles (60 minuten) in de eigen buurt onder deskundige begeleiding. Wilt u ook eens kijken of meedoen? U kunt op maandag terecht bij de gymzaal Klimtuin in Epe en op woensdag bij Gymzaal Haverkamp in Epe. Kijk op het lesrooster voor de tijden.