Pre-Instap Turnen

Op dinsdagmiddag wordt er een 2-urige les verzorgd voor de pré-instap, onder deze categorie vallen meisjes van 4 jaar tot en met 7 jaar.

Deze les wordt aangeboden voor meisjes die extra willen turnen en zich hiermee willen voorbereiden op turnwedstrijden. In deze les wordt extra aandacht gegeven aan de basistechnieken op de onderdelen sprong, brug, balk en vloer. Gedurende het seizoen doen de meisjes mee met 1 of 2 wedstrijden om de meisjes voor te bereiden op eventuele doorstroming naar de selectiegroepen. Deze doorstroming kan plaatsvinden vanaf 8 jaar.