Trainingen/activiteiten stopgezet n.a.v. Corona Virus

Vanwege het Corona Virus is er door de overheid bepaalt, conform de richtlijnen van het RIVM, dat sportverenigingen hun deuren tot en met 28 april moeten sluiten en geen trainingen en/of activiteiten mogen organiseren. Ook de trainingen/lessen binnen onze vereniging zijn per 12 maart jl. stopgezet tot en met 28 april. De KNGU heeft op 19 maart jl. aangegeven dat het wedstrijdseizoen voor onze turnsters ten einde is gekomen en dat de wedstrijden die nog moesten aanvangen niet doorgaan/worden ingehaald. Uiteraard ontzettend spijtig, maar de gezondheid van onze leden staat voorop.

Zodra bekend is wanneer wij onze deuren weer mogen openen hoort u dit uiteraard van ons.