Bestuur

Na de jaarvergadering van 15 juni 2017 bestaat het bestuur van “HERCULES” uit de volgende personen*, met de daarbij behorende bestuurstaken:

Voorzitter Astrid Hekman 06-53299657
Secretaris Laura Wagenaar- Poulissen 06-46322238
Penningmeester Cees Beekhuis 06-53540567
Ledenadministratie Nelleke van der Steeg 06-22880141
Technische Commissie Marco Boezewinkel 06-45906194

 

Webpagina: www.gv-hercules.nl
Centraal Email-adres: bestuur@gv-hercules.nl
Bankrekeningnummer is: NL 82 RABO 0364 4271 91
Wedstrijdsecretariaat Miranda Koster
Ledenadministratie: lagvhercules@outlook.com