Bestuur

Na de algemene ledenvergadering van 21 februari 2019 bestaat het bestuur van “HERCULES” uit de volgende personen, met de daarbij behorende bestuurstaken:

 

Voorzitter Astrid Hekman 06-53299657
Secretaris Laura Wagenaar- Poulissen 06-46322238
Penningmeester Arjan Dul n.n.b.
Ledenadministratie Angelique Boezewinkel 06-13094774
Technische Commissie Marco Boezewinkel 06-45906194
PR/Communicatie Monique Pet 06-18970331

 

Webpagina: www.gv-hercules.nl
Centraal Email-adres: lagvhercules@outlook.com
Bankrekeningnummer is: NL 82 RABO 0364 4271 91
Wedstrijdsecretariaat Miranda Koster