Bestuur

Na de algemene ledenvergadering van 8 april 2021 bestaat het bestuur van “HERCULES” uit de volgende personen, met de daarbij behorende bestuurstaken:

 

Voorzitter Herman Murk 0578-615287
Secretaris Jiska Schurink 0578-755390
Penningmeester Aart Wensenk 0578-612308
Ledenadministratie Sabine Loozeman 0578-577347
Technische Commissie vacature
PR/Communicatie vacature

 

Webpagina: www.gv-hercules.nl
Centraal Email-adres: lagvhercules@outlook.com
Bankrekeningnummer is: NL 82 RABO 0364 4271 91