Contributie

Contributie is altijd bij vooruitbetaling verschuldigd en dient per kwartaal voldaan te worden. Ook over de vakantiemaanden bent u contributie verschuldigd.

De contributie over het seizoen 2020/2021 bedraagt:
– € 26,50 per kwartaal voor leden t/m 15 jaar.
– € 36,00 per kwartaal voor leden vanaf 16 jaar.
– € 36,00 per kwartaal voor de ouder-kind gym.
– € 26,50 per kwartaal voor Freerunning (1 uur).

Selectieleden ongeacht leeftijd:
– pre-instap groep (2 uur per week) € 52,50 per kwartaal.

Betaling wedstrijdkosten:
Leden die deelnemen aan wedstrijden betalen een gedeelte van deze kosten. Voor het seizoen 2020/2021 zijn de kosten € 25,00 per persoon.

De bondscontributie 2020 bedraagt € 5,50 voor leden tot 16 jaar en € 7,00 voor leden vanaf 16 jaar per kwartaal. Voor het ouder-kind gym geldt dat zowel de ouder als het kind bondscontributie verschuldigd zijn.

Het inschrijfgeld bedraagt voor iedereen eenmalig € 7,50.

Ledenmutaties kunt u uitsluitend schriftelijk melden aan de ledenadministratie.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, per verenigingskwartaal, waarbij de uiterste opzegdatum op de laatste dag van het voorgaande verenigingskwartaal is gesteld. Om het lidmaatschap te beëindigen en de machtiging in te trekken is een formulier te verkrijgen bij de leiding of hieronder te downloaden. Dit formulier moet na het invullen worden opgestuurd naar de ledenadministratie en mag niet afgegeven worden bij de leiding.
(Bij langdurige ziekte kunt u ervoor kiezen om rustend lid te worden; dit geldt ook voor kinderen die zwemlessen gaan volgen. Bel even met de ledenadministratie)

Ledenadministratie:
Sabine Loozeman
lagvhercules@outlook.com

Opzegtermijn lidmaatschap:

Binnen Gymnastiekvereniging Hercules innen we de contributie per kwartaal. Hierbij hanteren we de kwartalen die gelijk lopen met het sportseizoen. Opzegging van de contributie kan enkel per verenigingskwartaal worden opgezegd, waarbij de uiterste opzegdatum op de laatste dag van het voorgaande verenigingskwartaal is gesteld. In de praktijk ziet dit er als volgt uit:

Verenigingskwartaal 1: september, oktober, november, uiterste opzegdatum 31 augustus
Verenigingskwartaal 2: december, januari, februari, uiterste opzegdatum 30 november
Verenigingskwartaal 3: maart, april, mei, uiterste opzegdatum 28 februari
Verenigingskwartaal 4: juni, juli, augustus, uiterste opzegdatum 31 mei

Praktijkvoorbeeld: Een opzegging wordt ontvangen op 13 december. Er is in de nieuwe situatie dan contributie verschuldigd tot en met februari. De contributie-inning zal in de regel plaatsvinden rond 23 september, 23 december, 23 maart en 23 juni.