Contributie

Contributie is altijd bij vooruitbetaling verschuldigd en dient per kwartaal voldaan te worden. Ook over de vakantiemaanden bent u contributie verschuldigd.

De contributie over kalenderjaar 2024 bedraagt:
– € 26,50 per kwartaal voor leden t/m 15 jaar.
– € 36,00 per kwartaal voor leden vanaf 16 jaar.
– € 36,00 per kwartaal voor de ouder-kind gym.

De bondscontributie 2024 bedraagt € 6,90 voor leden tot 16 jaar en € 8,50 voor leden vanaf 16 jaar per kwartaal.

Het inschrijfgeld bedraagt voor iedereen eenmalig € 7,50.

Naast de standaardcontributie zijn er voor de volgende groepen afwijkende contributiebedragen afgesproken:
– Peuterdans: € 13,50 per kwartaal (lessen van 30 minuten)
– Kinderdans: € 20,00 per kwartaal (lessen van 45 minuten)
– Dames conditie / netbal en dames aerobics: € 45,00 per kwartaal
– Ouder- en kindgym: € 26,50 per kwartaal (totdat er nieuwe leiding is)

Ledenmutaties kunt u uitsluitend schriftelijk melden aan de ledenadministratie.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, per kwartaal, waarbij de uiterste opzegdatum een maand voor de start van het nieuwe kwartaal is gesteld. Om het lidmaatschap te beëindigen en de machtiging in te trekken is een formulier te verkrijgen bij de leiding of hieronder te downloaden. Dit formulier moet na het invullen worden opgestuurd naar de ledenadministratie en mag niet afgegeven worden bij de leiding.
(Bij langdurige ziekte kunt u ervoor kiezen om rustend lid te worden; dit geldt ook voor kinderen die zwemlessen gaan volgen. De contributie wordt dan bevroren, met uitzondering van de bondscontributie.)

Ledenadministratie:
Sabine Loozeman
lagvhercules@outlook.com

Opzegtermijn lidmaatschap:

Binnen Gymnastiekvereniging Hercules innen we de contributie per kwartaal. Opzegging van de contributie kan enkel per kwartaal worden opgezegd, waarbij de uiterste opzegdatum uiterlijk een maand voor de start van het nieuwe kwartaal is gesteld. In de praktijk ziet dit er als volgt uit:

Kwartaal 1: januari, februari, maart, uiterste opzegdatum 28 februari
Kwartaal 2: april, mei, juni, uiterste opzegdatum 31 mei
Kwartaal 3: juli, augustus, september, uiterste opzegdatum 31 augustus
Kwartaal 4: oktober, november, december, uiterste opzegdatum 30 november