Gedragsreglement

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Op 20 mei 1997 zijn deze door de negentig landelijke sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF aangenomen. Op 2 november 1999 is door de besturen van NEBAS en NSG het reglement op basis van deze gedragsregels aangenomen (mr. F.C. Kollen, 1999).
NebasNsg heeft in 2003, op basis van die regels en de regels van de KNGU, de noodzakelijke aanvullingen toegevoegd aan het reglement van NOC*NSF voor de sport voor mensen met een beperking. Deze aanvullingen zijn in de tekst schuin gedrukt weergegeven.

Noot: Per 1-1-2009 wordt NebasNag: Stichting Gehandicaptensport Nederland.

De gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.
Het naleven van de gedragsregels is een verantwoordelijkheid van de volwassen begeleider, niet van het kind of degene die dat vanwege zijn beperking niet kan.

Klik hier voor het reglement. Vertrouwenspersoon van de KNGU: Harriet v.d. Weg