Technische commissie

De leiding van “Hercules” bestaat uit een team van gediplomeerde trainers. Allen hebben een licentieverklaring bij de K.N.G.U.

Geertje Gijsen (0578) 616046
Patricia Lodder 06-10839542
Maureen Wellens (0578) 572755
Esmee v.d. Vlekkert 06-43458097
Sharon Dijkhof 06-28207776
Seye Groenveld 06-18413974
Ruurd Kingma 06-29267836
Ilse Tellegen 06-19927095
Miranda Beekhuis 06-42528509