Lid worden/opzeggen

Bent u na 2 proeflessen enthousiast geworden en wilt u lid worden van onze vereniging? Hartstikke leuk!

Via onderstaande link kunt u het digitale inschrijfformulier openen en invullen, zo staat u direct ingeschreven.

https://gv-hercules-1061221.club-assistent.nl/lidworden

 

U kunt het inschrijfformulier ook hier downloaden: nieuw_inschrijfformulier_hercules_2021

Voor een vlotte afhandeling dient u het formulier na het invullen en ondertekenen bij onze ledenadministratie in te leveren:

Ledenadministratie:
Sabine Loozeman
lagvhercules@outlook.com

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, per verenigingskwartaal, waarbij de uiterste opzegdatum op de laatste dag van het voorgaande verenigingskwartaal is gesteld. Om het lidmaatschap te beëindigen en de machtiging in te trekken is een formulier te verkrijgen bij de leiding. Dit formulier moet na het invullen worden opgestuurd naar de ledenadministratie en mag niet afgegeven worden bij de leiding.
(Bij langdurige ziekte kunt u ervoor kiezen om rustend lid te worden; dit geldt ook voor kinderen die zwemlessen gaan volgen.)

 

Het opzeggingsformulier kunt u ook hier downloaden: nieuw_opzeggingsformulier_hercules_2021